Villkor

Nedan villkor reglerar din (”kund”,”användare”,”du”) tillgång till Fritzell.com (”Fritzell”) och användning av dess tjänster och produkter. Fritzell.com ägs och drivs av Fritzell & Co AB med organisationsnummer 556840-9014. Fritzell kan när som helst ändra eller modifiera webbplatsen, inklusive tjänster och innehåll. För att säkerställa ökad medvetenhet om dina rättigheter och skyldigheter som användare och kund rekommenderar vi att du läser dessa villkor varje gång du besöker denna webbplats. Användaren tar ansvar för användningen av denna webbplats i enlighet med reglerna i dessa villkor. Fritzell ger kund försäkran om att våra produkter och tjänster är av hög kvalitet. Om kund inte är nöjd med sitt köp kan kund kontakta Fritzell för att på bästa sätt få hjälp med sitt ärende enligt dessa villkor.

Priser

Priserna för produkterna beskrivs på webbplatsen i SEK (Svenska Kronor) inklusive moms. Priser och produkter kan ändras när som helst i tiden. Det slutliga priset för en produkt och för kunds beställning är det pris som visas i kassan vid tidpunkten för kunds beställning, inklusive moms. Fritzell kan ibland erbjuda kampanjrabatter. Användaren måste acceptera villkoren för kampanjen för att dra nytta av rabatten. Användaren förbinder sig att inte använda mer än en rabatt per artikel, om inte sådan användning uttryckligen är tillåtet av Fritzell. Om en produkt erbjuds till försäljning till ett felaktigt pris eller med felaktig information på grund av ett typografiskt fel, ett prisfel eller produktinformation, förbehåller sig Fritzell rätten att vägra eller avbryta beställningar för produkter med ovan fel. Fritzell har rätt att vägra eller avbryta sådana beställningar oavsett om de redan har bekräftats och försäljningen har debiterats kunden. Om köpet redan har debiterats och beställningen avbryts, kommer Fritzell omedelbart att utfärda en kredit till kund eller återbetala beloppet på samma sätt som köpet gjordes. Om Fritzell har ett för högt pris för någon produkt kommer Fritzell att ersätta dig för skillnaden mellan det belopp som har debiterats och det rätta priset på produkten i fråga.

Ångerrätt

När köpprocessen är klar och kund har genomfört en beställning kan kunds produkter inte ändras och beställningen kan i regel inte ångras eller hävas. Detta då Fritzells produktionsflöde är automatiserat och tidpunkt från beställning till tillverkning är väldigt kort. För att säkerställa leverans inom korta tidsfrister behandlas varje order omedelbart vilket förhindrar eventuella ändringar. Produkter som beställs på hemsidan specialtillverkas enligt kunds instruktioner och kan inte tillgodogöras på annat sätt av Fritzell än till kund. Kunds rätt att ångra köpet ogiltigförklaras enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 2005:59 Kapitel 2 §11 samt kunds rätt att häva köpet enligt Köplagen 1990:931 26 §. Detta accepteras av kund vid beställningstillfället. Kund kan alltid kontakta oss på info@fritzell.com och uppge ordernummer för att se om möjlighet till avbeställning finns. I situationer där kunds beställning har defekter i form av skada eller uppenbara fel som Fritzell orsakat, kan kund ångra eller häva sitt köp och få återbetalt det belopp som betalats av kund vid beställningstillfället. Läs förutsättningar och förfarande under Returpolicy.

Produktion

Krav på uppladdning av bilder och tryckfiler.

Du samtycker till att du inte kommer att använda den här webbplatsen för att producera kränkande, olagliga, skadliga eller andra åtgärder som kränker andra individer, varumärken eller företag. I händelse av överträdelse mot tredje parts rättigheter genom uppfyllandet av tryckuppdraget, befriar du oss från alla anspråk och skadeståndskrav, som kan göras gällande gentemot oss som en följd av detta, liksom kostnader för juridiskt försvar.

Det är kunds ansvar och förpliktelse att kontrollera sin produkt:

Kunds stavnings-, skiljetecken eller grammatikfel; Dålig kvalitet eller låg upplösning av uppladdade bilder; Designfel gjord av kund (uppladdad tryckfil och design som skapats genom våra designverktyg); Felaktigt val av produkt eller alternativ så som papper, förädling, kvantitet eller annat produktval eller produktalternativ; Felaktiga mått eller attribut som inte motsvarar våra tekniska tryckspecifikationer.

Dataverifiering

Innan en produkt kan beställas måste kund verifiera att all data för kunds tryckfil är korrekt genom att acceptera en checkruta (visas i designverktygen). I designverktygen visas den slutgiltiga produkten (tryckfilen) under ”Förhandsgranska” och det är denna data kund accepterar. Vi rekommenderar att du granskar dina tryckfiler och din beställning noggrant och korrigerar eventuella fel innan du gör en beställning.

Produktionstid

Produktionstid anges per produkt och avser när kunds produkt är färdigproducerad och redo för utleverans. När produktionstiden beräknas förutsätts att kunds tryckdata är korrekt och Fritzell tillhanda vid beställningstillfället

Leveranspolicy

Fritzell levererar kunds beställning enligt den information som har angetts till oss. Produkter levereras snarast möjligt under förutsättningar att vi har mottagit kunds korrekta tryckdata.

Delleverans 

Fritzell har rätt att delleverera kunds beställning under förutsättningar att produkterna i beställningen kan användas var för sig.

Leveranstid 

Observera att leveranstiden definieras som ”Skickas från” och inte ”Leverans till” vilket innebär att vi strävar efter att din beställning lämnar vår produktion vid specificerad tidpunkt, inte att beställningen levereras vid det specificerade datumet. Vår leveranstid är 5-10 arbetsdagar. Observera att leveranstid kan försenas vid omständigheter så som högtider och semester då personalbortfall i produktion kan leda till längre produktionstider.

Leveransalternativ (vissa alternativ är inte alltid tillgängliga) 

Beställningar skickas med Fritzells avtalspartner (Postnord AB) gällande frakter.

Leveranskostnader 

Kostnaden för leverans varierar mellan 20-99 sek, beroende på innehåll.

Ansvar

Ägandet och risken för förlust av alla produkter som beställts av kund är Fritzells och överförs till kund när denna undertecknar kvittens för att de beställda produkterna har mottagits. Vid de fall kund inte tar emot sin beställning (utan att detta är berättigat och skriftligen bekräftat av Fritzell) och vill att Fritzell återsänder order till kund debiterar Fritzell kunden kostnaden för retur av produkt.

Returpolicy

Kundnöjdhet

Fritzell strävar efter att säkerställa 100% kundnöjdhet. I situationer där kunds beställning inte överensstämmer med kunds förväntningar (i fall av skada eller fel på beställningen) åtar sig Fritzell att korrigera och reproducera en ny produkt till kund utan kostnad, eller returnera det belopp som betalats av kunden vid beställningstillfället.

Fritzell åtar sig att producera kunds beställning enligt de data som kund har accepterat i våra designverktyg. Vi rekommenderar att kund granskar sin tryckfil noggrant och korrigerar eventuella fel innan kund gör en beställning.

Det är kunds ansvar och förpliktelse att kontrollera sin produkt innan beställning

Fritzell tar inget ansvar för felaktigheter som åligger kund att kontrollera (se ”Produktion och tryckfiler”).

En returnering med ovanstående som grund kommer i regel inte att accepteras av Fritzell.

Returnera en eller flera produkter

För att returnera en eller flera produkter ska kund kontakta Fritzell inom fjorton (14) dagar efter mottagandet av beställningen eller delbeställningen. Kund ska skicka ett e-postmeddelande till info@fritzell.com med en eller flera bilder av produkten bifogade tillsammans med ordernummer och en beskrivning av vad som är fel med produkten. Defekten ska synas tydligt och bilden eller bilderna ska visa hela produkten. Kund skall därefter invänta svar från Fritzell om returen är berättigad eller inte berättigad.

Om returen är berättigad

Om returen är berättigad meddelas detta skriftligen av Fritzell och beloppet för de returnerade varorna (det totala beloppet för beställningen inklusive standardfrakt) kommer att återbetalas till kund, alternativt åtar sig Fritzell att producera en ny produkt till kund utan kostnad om kund önskar. Endast standardfrakt återbetalas, inga expressalternativ eller frakter utöver standardfrakt. Beloppet för de returnerade varorna återbetalas inom 20 dagar från skriftligen godkänd retur av Fritzell.

Produkten eller produkterna måste skickas ordentligt förpackad och du måste få kvittens på försändelsen. Kund bär ansvaret för paketet/produkterna tills de är Fritzell tillhanda. Spara postens kvittens och information om fraktkostnader samt eventuella spårningsnummer. Vi accepterar inga paket som skickas mot efterkrav eller liknande krav.

Returer ska skickas till:

Fritzell & Co AB , Box 183 , 263 22 Höganäs 

När Fritzell skickar en ny beställning på grund av att en eller flera produkter var defekta, måste du returnera de felaktiga/skadade produkterna inom 20 dagar från godkänd retur om inget annat avtalas skriftligen.

Om returen inte är berättigad

Om returneringen inte är berättigad meddelas detta skriftligen av Fritzell och kund står för alla fraktkostnader, även Fritzells kostnader för att skicka tillbaka produkten till dig efter inspektion. Kund kan välja att Fritzell ska kassera beställningen istället för att skicka tillbaka den till kund. Detta ska meddelas skriftligen till Fritzell till e-postadressen info@fritzell.com

Användarvillkor

Användaren av denna webbplats intygar att:

Endast registrera sig på webbplatsen, skapa ett kundkonto i sitt eget namn eller för en juridisk persons räkning så länge du har befogenhet att göra det, ge korrekt information och avstå från att skapa flera kundkonton eller för tredje parts räkning utan att ha tillräckliga befogenheter till att göra så;

Inte ladda upp, ladda ner, publicera eller skicka innehåll:

Vars karaktär är olagligt, pornografiskt, uppmuntrande till hat, som bryter mot lagar relaterade till barnpornografi och sexuell exploatering av minderåriga, som kan orsaka fysisk, psykisk eller moralisk skada för barn, som kan vara stötande i ras, etnisk, sociala, politiska, juridiska, moraliska eller religiösa villkor, eller på annat sätt kränkande, eller som kan vara kränkande för tredje parts rättigheter, inklusive, utan begränsning, rättigheterna till skydd av integritet och immateriell egendom;

Som kan kränka patent, varumärken, handelshemligheter, upphovsrätt, intellektuell eller exklusiv rättighet för någon person eller tredje part. För att det inte ska uppstå några tvivel kan användaren endast bidra med sina original eller använda bild- och grafikinnehåll som Fritzell tillhandahåller på hemsidan. Detta innebär att användaren inte får använda bilder av kändisar eller produkter från företag, inte heller bilder, texter eller grafiska mönster som har kopierats från en tredje part utan ägarens skriftliga tillstånd;

Som utgör eller uppmuntrar till ett brott eller olaglig verksamhet, kränker någon persons rättigheter eller bryter mot nationell eller internationell lag eller förordning;

Som innefattar överföring av oönskad eller obehörig reklam- eller marknadsföringsmaterial, oönskad post, skräppost, portokedjor eller någon annan form av uppmaning;

Vars information är falsk eller vilseledande;

Eller något material som innehåller datorvirus eller annan datorkod, filer eller program som genereras för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten för Fritzells mjukvara eller hårdvara;

Samt att inte kopiera, förändra eller distribuera rättigheter eller innehåll på webbplatsen, tjänsterna, verktygen eller Fritzells varumärke och upphovsrätt.

Användarkonto

Användaren får inte överföra kundkontot till en annan person utan Fritzells förutgående skriftliga medgivande.

Fritzell förbehåller sig rätten att avbryta alla användarkonton som skapats utan att göra Fritzell skyldig att ersätta användaren i händelse av att det skapas falska eller missbrukande profiler angående rättigheterna för representation eller om det förekommer missbruk av hemsidan eller dess tjänster.

Rättigheter

Med förbehåll för användarens efterlevnad av villkoren i detta avtal, ger Fritzell användaren en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallbar och begränsad licens för att använda grafik, fotografier, bilder, fillayouter, bildmaterial och programverktyg för att kunna skapa och beställa tryckta produkter och tjänster endast genom Fritzells webbplats (Fritzell.com). Fritzell förbehåller sig rätten att säga upp denna licens när som helst. Ingen annan nedladdning, användning, publicering, distrubition är tillåten. Användarens åtagande får inte heller vara att ändra, uthyra, allokera, låna, sälja, distribuera eller skapa derivatverk baserat på hemsidan, dess verktyg eller tjänster, helt eller delvis. Webbplatsen och allt dess Innehåll är upphovsrättsskyddad egendom som tillhör Fritzell eller upphovsrättskyddad egendom som tillhör parter från vilka Fritzell har licensierat sådan egendom.

Ansvarsfriskrivning

Fritzell ger ingen garanti för:

Att webbplatsen eller dess innehåll kommer att uppfylla användarens behov;

Att webbplatsen eller tjänsten kommer att vara kontinuerlig, snabb, eller felfri;

Att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhållits av användaren via webbplatsen uppfyller användarens förväntningar;

Att färgåtergivning inte skiljer sig från kunds uppfattning då faktorer som material och kunds bildskärmsinställningar kan påverka slutresultatet;

Att eventuella fel kommer att korrigeras.

Fritzell kan inte hållas ansvariga för:

Kunds stavnings-, skiljetecken eller grammatikfel;

Dålig kvalitet eller låg upplösning av uppladdade bilder;

Designfel gjord av kunden under designskapandet;

Felaktiga, tekniska egenskaper av kunds tryckfil;

Felaktigt val av alternativ, såsom: finish, kvantitet eller typ av produkt;

Defekter i produkterna, upptäckta efter att de har levererats till kunden;

Felaktig adressindikering av kunden.

Under inga omständigheter kan Fritzell, dess moder-, syster,- dotterbolag vara ansvariga för dig eller någon tredje parts kostnader eller skador som uppkommer antingen direkt eller indirekt från användning av Fritzells tjänster, produkter, mjukvara inklusive utan begränsning av några faktiska, oförutsedda, betydande, straffbara eller några förluster i intäkter eller affärsmöjligheter av något slag, som uppkommer i någon form genom handling, eller påstående relaterade till detta avtal, tjänsterna som erbjuds av Fritzell eller användning av hemsidans verktyg.

Klagomål

Om du vill framföra klagomål gällande ditt köp ska du vända dig till info@fritzell.com. Om vi inte lyckas hitta en tillfredsställande lösning kan du framföra ditt klagomål till Allmänna reklamationsnämnden. Du kan även vända dig till Europakommissionens portal. Då ett klagomål görs, vänligen ange vår mejladress info@fritzell.com.

Företagsinfo

Köp av produkter och tjänster på Fritzell..com lyder under svensk lagstiftning.

Alla tvister ska avgöras i svensk domstol.

Företagsnamn : Fritzell & Co AB 

Organisationsnummer : 556840-9014 

Adress : Box 183, 263 22 Höganäs 

Kontakt : info@fritzell.com 

Fritzell & Co AB behandlar din personliga data i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs vår integritetspolicy.


Hem
Varukorg